הפנייה 301

הפנייה 301

הפנייה כזו, 301 בשמה, ניתן ללמוד לעשות במספר דרכים במדריך פשוט באתר שלנו.
הפנייה 301 נקראת גם הפנייה קבועה, Moved Permanently. זוהי הפנייה שמודיעה למנועי החיפוש ולגולשים שהמקום אליו הגיעו הופנה באופן קבוע למקום אחר.
זה יכול להיות לאתר שלם או לעמוד ספציפי באתר לאותו אתר.
הגולש לא תמיד יראה הודעה כלשהי או הפנייה בצורה של רענון מחדש אולם שורת הכתובת בדפדפן תשתנה ותעבור למקום החדש שהוגדר על ידי המפנה.
המספר 301 הוא בעצם הקוד בפרוטוקול HTTP שמקבל הדפדפן ומגדיר לו שהיעד השתנה באופן קבוע ליעד אחר ולשם מפנה אותו.
ניתן לעשות הפנייה כזו בכמה אופנים:
1. HTACCESS

Options +FollowSymlinks

RewriteEngine on

rewritecond %{http_host} ^domain.com [nc]

rewriterule ^(.*)$ http://www.domain.com/$1 [r=301,nc]

2. PHP

<? Header( "HTTP/1.1 301 Moved Permanently" );

Header( "Location: http://www.new-page.co.il" ); ?>

3. DOT NET

<script runat="server">

private void Page_Load(object sender, System.EventArgs e)

{

Response.Status = "301 Moved Permanently";

Response.AddHeader("Location","http://www.new-page.co.il");

}

</script>

4. הגדרה בשרת עצמו:

<.cfheader statuscode="301" statustext="Moved permanently">

<.cfheader name="Location" value="http://www.new-page.co.il">

line
footer
כל הזכויות שמורות © Liran.co.il